Dochter-vader relatie

vaderwondDochter-vader relatie. Voor een vrouw is de relatie met haar vader ontzettend belangrijk. De manier waarop je als dochter een relatie hebt met je vader heeft later langdurige effecten op je volwassen relatie met mannen. Zoals je echtgenoot, partner, vriend, baas, werknemer of minnaar. Maar het heeft ook veel invloed op je creativiteit, eigenwaarde, seksualiteit en je vermogen om jezelf in de wereld te manifesteren. Hij is en blijft tenslotte de eerste man in je leven en bepaalt daarmee het rolmodel voor ‘de man’.

Was je vader een liefdevolle, aanwezige vader die je ruimte gaf om je tot vrouw te ontwikkelen en was er een werkelijke mooie verbinding, dan kun je als vrouw een stabiel zelfbeeld ontwikkelen en zijn je volgende (liefdes)relaties in je leven ook vaak succesvol. Dan heb je het gevoel dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent.

De aanwezigheid van een vader is ook belangrijk als je teveel vastzit aan je moeder. Dan kan hij je meer ruimte bieden om jezelf te ontwikkelen.

Maar was je vader afwezig, afstandelijk en heb je een slechte band met je vader ervaren, dan kan dat een enorme impact hebben op je (liefdes)leven. Wellicht was er te weinig aandacht of was hij emotioneel niet bereikbaar. Daardoor was je teleurgesteld in hem en je had het gevoel niet belangrijk genoeg te zijn voor hem. Of misschien was er sprake van emotionele of fysieke mishandeling of misbruik. Dan heeft dat grote gevolgen op het manbeeld dat je ontwikkelt.

Manbeeld

Door wat je hebt ervaren heb je overtuigingen over mannen ontwikkeld. Daar kunnen dus ook beperkende, negatieve, overtuigingen bij zitten. Bijvoorbeeld Ik ben niet goed genoeg, ik moet het toch zelf doen, mannen zijn niet te vertrouwen, mannen zijn niet bereikbaar, ze laten je in de steek, etc. Deze overtuigingen zijn opgeslagen in je oerbrein en bepalen daarmee het beeld wat je hebt van ‘de man’. Je manbeeld heeft ook gevolgen voor je relatie. Maak je je kleiner? Afhankelijk? Ben je sterk en zeg je: ‘Ik doe het wel alleen en heb geen man nodig’? Of ben je zo teleurgesteld dat je ‘klaar bent met mannen’? Of vind het je het spannend om een relatie aan te gaan?

De vaderwond en de moederwond zijn niet strikt van elkaar te scheiden. Ze hebben veel invloed op elkaar, want welk manbeeld en welke overtuigingen heb je meegekregen van je moeder en van al je voormoeders? Hoe waren hun relaties met hun vaders? Wat voor overtuigingen en manbeeld hadden zij? Ook dit beïnvloedt niet alleen de relatie met je vader en je andere (liefdes)relaties, maar ook de relatie met je lichaam, met voeding, met geld.

Vormen van een vader-dochter relatie

De afwezige vader laat zijn dochter ‘in de steek’ door emotioneel niet aanwezig te zijn. Door haar geen aandacht te geven of door de dood, waarbij hij haar kwetsbaar en verlangend naar zijn liefde achterlaat. De dochter verwijt zichzelf dat haar vader haar in de steek gelaten heeft. Voortdurend worstelt ze om ‘goed genoeg te zijn’, om zijn liefde en die van anderen te winnen.

De overbeschermende vader houdt zijn dochter onvolwassen. Ze blijft zijn kleine meisje door haar alles te geven wat ze wil, zodat ze afhankelijk van hem blijft. De overbeschermde dochter ontwikkelt weinig zelfvertrouwen. Ze voelt zich onzeker om voor zichzelf te zorgen en op eigen benen staan. Vaak komt ze niet los van haar vader en zoekt ze in een partner een look-a-like of ‘vervangende vader’ om voor haar te zorgen. Een nagenoeg onmogelijke taak voor een partner.

De dominante vader verlangt van zijn dochter gehoorzaamheid. Hij is eigenlijk ‘bang’ voor haar kracht en laat haar in angst en onzekerheid leven. De dochter geeft haar macht op, voelt zich onmachtig en wordt het ‘brave’ meisje. Hierdoor kan haar creativiteit geen uitweg vinden. Ze laat zich makkelijk intimideren, heeft angst voor mannen met macht of rebelleert haar hele leven.

De passieve vader doet afstand van zijn rol als verzorger en begeleider door zijn dochter geen respect voor gezag aan te leren, aangezien zij alles op eigen houtje moet uitzoeken. Als dochter heeft ze geleerd het zelf te moeten doen en niemand te vertrouwen is. Vader is ook bang voor zijn gevoelens (begeerte voor haar als vrouw). Hij beheerst deze gevoelens, maar vermijdt daardoor ook fysiek contact. Als dochter creëert het verwarring en twijfel ze aan haar vrouw-zijn. Ben ik niet leuk of aantrekkelijk genoeg?

De verleidelijke vader maakt de relatie met zijn dochter tot een erotische, en ook al is er geen sprake van seksueel misbruik, bindt hij haar door die niet uitgesproken maar dwingende band. Hij laat zijn dochter niet los, ze kan niet haar eigen leven leiden – het blijft een afhankelijkheidsrelatie. De verleidde of misbruikte dochter kampt voortdurend met slachtoffer-, maar ook met dadergevoelens. Ze mijdt verbinding in relaties om niet steeds herinnerd te worden aan de pijn in de relatie met haar vader.

De geïdealiseerde vader bevooroordeelt zijn dochter boven zijn vrouw en andere kinderen. Hij geeft zijn dochter het gevoel bijzonder te zijn. Er ontstaat een soort bondgenootschap tussen vader en dochter, waarbij moeder als het ware buitengesloten wordt. Als een dochter haar vader blijft zien als haar held en op een voetstuk plaatst blijft ze afhankelijk van zijn mening en goedkeuring over de keuzes in haar leven; carrière, partner en kinderen.

Latere relaties

Al je ervaringen met je vader, leuke en niet leuke, neem je mee in (liefdes)relatie(s). Tijdens een conflict kan je partner op een ‘knop drukken’ en oude pijn van afwijzing, eenzaamheid, niet goed genoeg zijn komt naar boven. En je onbewuste overtuigingen (mannen zijn niet te vertrouwen, ze laten me toch in de steek etc.) nemen de overhand. Je wordt boos op je partner en verwacht dat hij alles goed maakt wat je tekortgekomen bent bij je vader. Maar helaas werkt het niet zo, er ontstaat teleurstelling, je trekt je terug, gaat je afsluiten en denkt ‘zie je wel, hij is net als mijn vader en al die andere mannen’.

Relatieproblemen als weg naar heelheid

Problemen in je relatie ontstaan als je de eerste relaties in je leven, die met je vader en ook die met je moeder, nog niet helder hebt. De vroegere ervaringen en patronen uit je oorspronkelijke gezin bepalen op onbewust niveau je leven. Door eerlijk te durven kijken naar de relatie met je vader, stap je uit je overlevingsstructuur. Je krijgt inzicht in de relatie met je vader en met je partner. Maar vooral met jezelf (de balans tussen je eigen mannelijke en vrouwelijke energie). Waardoor de liefde voor jezelf weer kan gaan stromen en je (vervormde) manbeeld kan veranderen!

3 Shares